MAXS maakt een einde aan de verwarring rond de maximumsnelheid op snelwegen

fb_maxs2

 

 

Almere, 16 Juni 2014– Innovactory introduceert MAXS, de maximumsnelheid App  voor iPhone. MAXS is de eerste App die de ingewikkelde tijdsgebonden maximumsnelheden weet. MAXS informeert automobilisten tijdens het rijden over de maximumsnelheid op snelwegen en belangrijke lokale wegen.

MAXS vergroot de verkeersveiligheid door gebruikers op de hoogte te stellen van de maximumsnelheid tijdens hun reis. Automobilisten kunnen hierdoor stressvrij rijden. Daarnaast vermindert MAXS de kans op een boete doordat men precies weet hoe hard er gereden mag worden. De App heeft een gebruiksvriendelijke interface die snel een overzicht geeft, geen interactie van de gebruiker vraagt en informatie geeft over de huidige snelheid en de daar geldende maximumsnelheid. Op een veilige manier worden gebruikers vervolgens visueel en met geluidsignalen geattendeerd bij overschrijding van de maximumsnelheid.

Veranderd de maximumsnelheid dan kan de MAXS community dit doorgeven en na validatie wordt dit gedeeld zodat iedereen altijd snel en gratis up to date is.

MAXS is ontwikkeld door Innovactory die eerder dit jaar TimesUpp, jouw persoonlijke reisassistent op de Nederlandse markt introduceerde.

 

MAXS is gratis te downloaden in de Appstore.

 

Voor meer informatie zie ook www.maxs.nl, www.innovactory.nl en www.timesupp.nl

Maximumsnelheid in Nederland

In Nederland is de maximumsnelheid 130 kilometer per uur. Op diverse snelwegen geldt een lagere snelheid. Dit heeft te maken met de verkeersveiligheid, denk aan snelwegen met scherpe bochten of korte afritten. Ook houden we rekening met omwonenden en hun leefomgeving. Vandaar dat ook op wegen langs bebouwing of natuur een lagere snelheid geldt. Zo blijven luchtvervuiling en geluidshinder binnen de milieunormen.