maximumsnelheid A4, A5 en A32

De maximumsnelheid op de A5 tussen Hoofddorp en knooppunt Raasdorp en op de A32 tussen Heerenveen Zuid en Akkrum gaat per 28 juni naar 130 km per uur. Ook op de A4 tussen Hoofddorp en knooppunt Burgerveen gaat de snelheid omhoog naar 130. Tussen Zoeterwoude-Dorp en Leidschendam gaat de snelheid tussen 19.00 uur en 06.00 uur omhoog naar 130.

MAXS is reeds aangepast!

Snelheidsverhoging A5

Op de A5 tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt De Hoek bij Hoofddorp, en vice versa, wordt de maximumsnelheid verhoogd van 120 naar 130 kilometer per uur. In juli gaat de maximumsnelheid op de Westrandweg omhoog van 80 naar 100 km per uur. Het gaat om de A5 tussen knooppunt Raasdorp en de A10-West richting de Coentunnel.

Snelheidsverhoging A4

Op de A4 tussen knooppunt De Hoek bij Hoofddorp en knooppunt Burgerveen, en vice versa, wordt de maximumsnelheid verhoogd van 120 naar 130 kilometer per uur.

In de richting van Den Haag eindigt dit 130 km/h-traject bij Nieuw- Vennep. Dit vanwege de verkeersveiligheid op het knoop¬punt Burgerveen.

Op de A4 tussen Zoeterwoude-Dorp en Leidschendam, en vice versa, wordt de snelheid ‘s avonds en ‘s nachts (19-6h) verhoogd van 100 km/h naar 130 km/h. Overdag (6-19h) blijft de maximum snelheid 100 km/h.

De trajectcontroles op de A4 worden aangepast aan de nieuwe maximumsnelheid.

Snelheidsverhoging A32

Vanaf 28 juni 2013 geldt er op de A32 tussen Heerenveen-Zuid en Akkrum v.v. een maximumsnelheid van 130 km/h. Dit betekent dat de maximumsnelheid op de A32 vanaf Meppel-Noord tot Leeuwarden v.v. nu 130 km/h is. Alleen bij knooppunt Heerenveen geldt vanwege de verkeersveiligheid overdag (6-19h) nog een maximumsnelheid van 100 km/h.

In Nederland is de maximumsnelheid 130 kilometer per uur. Op diverse snelwegen geldt een lagere limiet. Dit heeft te maken met de verkeersveiligheid, denk aan snelwegen met scherpe bochten of korte afritten. Ook houden we rekening met omwonenden en hun leefomgeving. Vandaar dat ook op wegen langs bebouwing of natuur een lagere snelheid geldt. Zo blijven luchtvervuiling en geluidshinder binnen de milieunormen.

Ook voor de toekomst geldt: 130 km/h is de norm. Als er ruimte is vanuit het oogpunt van milieu en natuur en het kan vanwege de veiligheid van de weg, dan gaat de snelheid omhoog. Dit zorgt ervoor dat de trajecten waar je 130 km/h mag rijden steeds langer worden en het beeld op de snelwegen steeds eenduidiger wordt.

 

bron Rijkwaterstaat