Maximumsnelheid in Nederland

In Nederland is de maximumsnelheid 130 kilometer per uur. Op diverse snelwegen geldt een lagere snelheid. Dit heeft te maken met de verkeersveiligheid, denk aan snelwegen met scherpe bochten of korte afritten. Ook houden we rekening met omwonenden en hun leefomgeving. Vandaar dat ook op wegen langs bebouwing of natuur een lagere snelheid geldt. Zo blijven luchtvervuiling en geluidshinder binnen de milieunormen.